Książka tele-adresowa pracowników IBL
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn
telefon Centrala: 22 7150 300
Do Sękocina  można dzwonić bezpośrednio pod numery wewnętrzne wybierając numer 22 7150 i właściwy numer wewnętrzny.
Dzwoniąc pod numer wewnętrzny rozpoczynający się cyfrą "8" wybieramy numer centrali 22 7153 i  numer wewnętrzny "8.."